Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΠροσευχήΟ αληθινός θάνατοςΦοράτε τα καινούργια σας ρούχα, παληκάριαΠέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Αθάνατη Ροδόπη με τις φωνές και τις μουσικές σου
Бойка Присадова
Да знаеш, майчо, каква съм мома загалилΟι στίχοι του τραγουδιού - Стиховете на песента

Да знаеш, майчо, да знаеш
каква съм мома загалил.
На ден ми по триж духода
дор три ми китки дониса.
-Питай я, сино, учи са
чия, чиянска й дощеря.
-Питам я, майчо, уча са,
ала са насмех казува.
Еднож са кажи, мале ле: 
от сраде село Райково; 
другож са кажи, мале ле:
кехайова съм дощеря.

Μεταγραφή - Транслитерация

Da znáeš, májčo, da znáeš
kakvá sym móma zagálil.
Na den mi po triž duhóda
dor tri mi kítki donísa.
- Pítaj ja, síno, úči sa
čijá, čijánska j došterǽ.
- Pítam ja, májčo, úča sa,
ála sa nasméh kázuva.
Ednóž sa káži, mále le:
ot sradé sélo Rájkovo;
drúgož sa káži, mále le:
kehajóva sym došterǽ.

Μετάφραση στα Ελληνικά - Превод на Гръцки

Να 'ξερες, μάνα, να 'ξερες
τί κοπέλα έχω αγαπήσει.
Την ημέρα τρεις φορές με πλησιάζει
και τις τρεις λουλούδια μου φέρνει.
- Ρώτα την, γιε μου, και μάθε
τίνος κόρη και ποιανού είναι.
- Την ρωτώ, μάνα, ψάχνω να μάθω
αλλά αυτή γελώντας μου απαντά.
Τη μία μου λέει, μάνα μου:
από το κέντρο του χωριού Ράικοβο;
Την άλλη μου απαντά, μάνα:
πως είναι κόρη κεχαγιά.


Το πλήρες κείμενο του τραγουδιού με κάποιες διαφορές
Целият текст на песента с някакви разлики